Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaarheid is niet meer van de agenda weg te denken in organisaties die werk willen maken van werkgeluk. Activeer je medewerkers om zelf aan de slag te gaan met meer vitaliteit, motivatie en productiviteit. 

Het uitgangspunt bij duurzame inzetbaarheid is dat het individu in staat is om zelf regie te nemen en te kunnen houden over zijn belastbaarheid gedurende zijn arbeidzame leven.

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

  • Gezonde en vitale medewerkers verzuimen minder en leveren een hogere productiviteit voor de organisatie. Het mes snijdt dus aan twee kanten; medewerkers zijn gelukkiger en voelen zich gezonder, de organisatie is succesvoller en verspilt niet onnodig geld en energie. In een wereld die voortdurend verandert worden immers hoge eisen gesteld aan medewerkers; en uit de praktijk blijkt dat vitale medewerkers makkelijker mee kunnen met de veranderingen van de organisatie.
  • Het werken aan duurzame inzetbaarheid levert besparingen op. Uit onderzoek van TNO blijkt namelijk dat de kosten van verminderde inzetbaarheid minstens zo hoog zijn als de kosten van het verzuim in een organisatie. Reden temeer om zowel aan preventieve kant als aan de kant van het verzuim actief te worden.  

Wat levert duurzame inzetbaarheid op?

Naast de financiële besparingen, levert het investeren in duurzame inzetbaarheid de volgende effecten in de praktijk: 

  • een hogere productiviteit: vitale medewerkers zijn aantoonbaar productiever
  • aantoonbaar lager verzuim: vitale medewerkers kunnen de eisen van het werk beter aan en verzuimen dus minder 
  • grotere medewerkersbetrokkenheid; dus meer motivatie en eigenaarschap 
  • een succesvollere organisatie door een hogere klanttevredenheid, hogere arbeidsproductiviteit, groter probleemoplossend vermogen

Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid.

Het werken aan duurzame inzetbaarheid is een doorlopend proces waar medewerkers en werkgevers samen aan werken met behulp van een aantal tools. TeamWerklust hanteert de definitie en de instrumenten die door TNO zijn ontwikkeld. Voor het gebruik van deze tools is TeamWerklust gecertificeerd. Met onderstaand model ontstaat er zogezegd een sociale overeenkomst waarin alle aspecten van duurzame inzetbaarheid continue op de agenda van de medewerker staan en dat heeft positieve gevolgen zoals betere keuzes, effectiever gedrag, eerder in gesprek gaan en dus minder verzuim.  

Hoe kun je aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

Download de brochure duurzame inzetbaarheid en leer welke stappen je kunt zetten. 

Voorwaarden

14 + 7 =

Contact

Meer weten over de aanpak van TeamWerklust?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

8 + 1 =