Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid is niet meer van de agenda weg te denken in organisaties die werk willen maken van werkgeluk. Veel mensen denken hierbij aan ‘preventie’ in de vorm van fruitschalen en rengroepjes op het werk. Die kunnen zeker bijdragen aan een gezonde leefstijl en een goede sfeer op de werkvloer. Maar er is geen bewijs dat ze echt bijdragen aan minder verzuim en een hogere inzetbaarheid.

Waar het echt om gaat is werknemers te stimuleren en te faciliteren om langer vitaal, gemotiveerd en productief te zijn.

Investeren in duurzame inzetbaarheid is nodig voor de maatschappij, omdat we allemaal ouder worden en langer moeten (of mogen) werken. Het is ook belangrijk voor organisaties, omdat langer doorwerken en hogere productiviteitseisen tot hoger verzuim en dus meer financiele lasten zorgt. En voor medewerkers is het ook belangrijk om op een goede manier pensioenleeftijd te kunnen halen. Ziek thuis zitten draagt niet bij aan een goed leven. 

Uitgangspunt duurzame inzetbaarheid

 Volgens ons moet het uitgangspunt zijn dat een medewerker in staat is om zelf te regie te nemen en te kunnen houden over de werklast die hij kan dragen en de werk/privebalans. Om dit te kunnen bereiken is er veel meer nodig dan vitaliteitsprojecten die gericht zijn op bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning (BRAVO). Het is belangrijk dat mensen inzicht krijgen in hun mogelijkheden en beperkingen en daarop kunnen reflecteren. Dat vraagt om investering in beter omgaan met werkdruk, meer werkplezier, goede arbeidsomstandigheden, beter leidinggeven en ontwikkelmogelijkheden. 

Organisatiescan

 Door het uitvoeren van een organisatiescan kijken we wat er allemaal al in een organisatie aanwezig is. Hoe is de visie op duurzame inzetbaarheid? Welke systemen werken mee of juist tegen? Zijn er al middelen beschikbaar? Het is belangrijk om in kaart te brengen wat je allemaal al doet en wat je wilt bereiken om te voorkomen dat je allemaal oplossingen in huis haalt zonder dat je weet wat het probleem eigenlijk is. 

Maatwerk

Duurzame inzetbaarheid is altijd maatwerk. Het gaat nou eenmaal om individuen die op verschillende manieren tegen de grenzen van hun belastbaarheid aan lopen. Daarom werken wij met een werkvermogenstest die gekoppeld is aan een feedbackgesprek en eventuele coaching. Dat doen we omdat werkvermogen en inzetbaarheid iets anders zijn dan gezondheid. Werkvermogen zegt ook iets over hoe iemand tegen klachten aankijkt, over houding en gedrag en over de bereidheid om in beweging te komen. Onder veel medewerkers heerst angst om in beweging te komen. Verandering brengt onzekerheid met zich mee. Je kunt niet verwachten van mensen dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen als ze niet weten wat het perspectief is van wel of niet in actie komen. 

Goed werkgeverschap

Er moet ook aandacht zijn voor de werkcontext die de ruimte moet bieden om ook in de toekomst duurzaam inzetbaar te zijn. Medewerkers zijn inzetbaar in relatie tot hun functie. Het gaat om de mogelijkheden om persoonlijke doelen te bereiken en verantwoordelijkheid nemen voor die zaken die ook daadwerkelijk binnen hun bereik liggen. Goed werknemerschap vragen van je medewerkers, kan niet zonder zelf goed werkgeverschap te tonen. Daarom hebben leidinggevenden een belangrijke rol bij inzetbaarheid. Zij kunnen de veilige omgeving creeren die nodig is om in beweging te komen en hebben een voorbeeldfunctie in de organisatie. Van ervoor zorgen dat de tent blijft draaien verschuift de taak van de leidinggevende steeds meer naar de mensen draaiende houden. Training aan leidinggevenden is daarom ook altijd een onderdeel van duurzame inzetbaarheid.

 

Wil je meer weten over alle factoren die een rol spelen bij duurzame inzetbaarheid? 

Dowload hier de quickscan duurzame inzetbaarheid

8 + 13 =

Contact

Meer weten over de aanpak van TeamWerklust?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

15 + 13 =