Re-integratie 2e Spoor

Is jouw medewerker langdurig in verzuim en niet meer in staat om de eigen functie of een andere functie in de eigen organisatie uit te voeren? Dan moet je Spoor 2 opstarten.

Het tweede spoor van de re-integratie is gericht op het zoeken van een passende functie bij een andere werkgever. In een Spoor 2 traject begeleiden wij de medewerker intensief  bij het vinden van passend werk. Als je een Spoor 2 traject tijdig inzet voorkom je een loonsanctie en bied je je medewerker weer perspectief.

.

Zodra er geen zicht is op werkhervatting in (aangepast) eigen werk of in ander werk bij de eigen organisatie moeten de kansen op reintegratie verruimd worden door de inzet van “Spoor 2 traject”. Dit kan ook in het eerste ziektejaar wanneer duidelijk is dat terugkeer bij de eigen werkgever niet mogelijk is (aan de hand van een arbeidsdeskundig onderzoek). Een tweede-spoortraject moet uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) worden gestart.

Belasting en Belastbaarheid

Jouw medewerker is uitgevallen in zijn eigen functie omdat de functiebelasting en de belastbaarheid van de medewerker niet meer overeenkomen. Daarom besteden wij veel aandacht aan de belastbaarheid van de medewerker in relatie tot de belasting van een nieuwe functie. Onze Spoor 2 coaches zijn arbeidsdeskundigen en kunnen hier een goede afweging in maken, zodat er een duurzaam resultaat ontstaat. 

Hoe ziet de online coaching eruit

Onze tweede-spoortrajecten zijn digitaal, maar net zo persoonlijk als een traditioneel coachtraject. De medewerker heeft meerdere keren per week contact met de coach in onze online omgeving. Eén keer per twee weken is er een coachsessie in een videogesprek. Tussendoor kunnen zij in deze zelfde omgeving met elkaar communiceren via chat en de coach belt tussendoor om te vragen hoe het gaat. Ook staan alle opdrachten klaar in deze omgeving, waardoor de coach goed kan volgen of de medewerker op schema loopt. Hierdoor zit er veel meer vaart in het traject dan in een traditioneel traject waarbij de medewerker zijn/haar coach één keer per maand spreekt. Uiteraard in de privacy van de medewerker in het online systeem gewaarborgd. 

 Het basistraject bestaat uit een half jaar digitale coaching. Uiteraard gaat de coach ook mee op bezoek naar een potentiële nieuwe werkgever of uitzendbureau wanneer dat nodig is. 

In het Plustraject zijn er naast de digitale coaching een drietal face-to-face gesprekken.

Wat zijn de voordelen van online Spoor 2 coaching?

  1. De medewerker heeft veel vaker contact met de coach en er is een hele lage drempel om contact te zoeken.
  2. Door de online omgeving is er heel veel structuur. De medewerker weet iedere week precies wat hij/zij moet doen en de coach kan makkelijk meekijken. 
  3. De coaching kan plaatsvinden wanneer het de medewerker uitkomt, zonder reistijd.
  4. We bieden deze vorm van Spoor 2 coaching aan voor € 1800,- exclusief BTW.

Hoe werkt een Spoor 2 traject?

Een tweede-spoortraject start met een intake. Tijdens de intake wordt besproken waarom het traject nodig is, wat het doel van het traject is en wat de persoonlijke situatie van de medewerker is. In de eerste fase stellen we het werkvermogen vast, aan de hand van een aantal tests. Daarna bepalen we de zoekrichting en mogelijke functies met behulp van uitgebreide beroepskeuzetests en het eerder uitgevoerde arbeidsdeskundige onderzoek. Ook kijken we naar welke waarden een medewerker belangrijk vindt in werk. Daarna wordt de medewerker voorbereid voor de arbeidsmarkt door het opstellen van een goed c.v. en een motivatiebrief, eventueel door het volgen van een stage of werkervaringsplaats en het oefenen met solliciteren. Uiterlijk vanaf de derde maand worden daadwerkelijk wekelijks sollicitaties verstuurd en houdt de medewerker zelf de sollicitatieactiviteiten zelf bij.

Tarieven

 

  • Basis:         € 1800,00
  • Plus:           € 2100,00 (basis + drie face to face gesprekken)
  • Compleet: € 2800,00 (Plus + arbeidsdeskundig onderzoek)

Download hier de whitepaper 'Verzuimcijfers'. 

1 + 9 =