Tel: (085) 060 17 15

TOOLS


De juiste tools/gereedschappen om verzuim te kunnen begeleiden maken jouw werk als leidinggevende of hr-adviseur eenvoudiger en ze helpen bij het komen tot echte oplossingen voor verzuim en meer duurzame inzetbaarheid .

Je kunt onze tools op deze pagina vrijblijvend en gratis downloaden (ook niet in ruil voor je contactgegevens). Hoe je ze gebruikt is je eigen verantwoordelijkheid, dus denk aan de wet- en regelgeving rondom privacy. Bedenk ook dat al onze tools gericht zijn om jouw medewerker echt te betrekken bij de situatie en de oplossing. Het zijn hulpmiddelen om samen in gesprek te gaan. 

Wil je meer kennis en vaardigheden opdoen rondom verzuim en inzetbaarheid, kijk dan bij onze trainingen en e-learnings.

Tools

Stressklachten op de werkvloer

Stress is een belangrijke, maar ook lastige verzuimoorzaak. Stress kan klachten veroorzaken waardoor medewerkers minder kunnen presteren of gaan verzuimen. Door als werkgever stressklachten in een vroeg stadium te leren herkennen, kun je in een vroeg stadium ondersteuning aanbieden. Op die manier kun je verzuim verkorten en wellicht zelfs voorkomen.

Lees meer in de pfd ‘Stressklachten op de werkvloer’ met info over:

  • Hoe werkt stress?
  • Hoe herken ik stressklachten?
  • Wat zijn hulpbronnen?
  • Hoe kan een medewerker zijn eigen hulpbronnen versterken?
  • Hoe kan een medewerker zijn eigen hulpbronnen versterken?
  • Hoe kan de bedrijfsarts ondersteunen?

Frequent verzuimgesprek

Leidinggevenden ervaren het frequent verzuimgesprek misschien wel als het meest lastige verzuimgesprek. De medewerker is weer aan het werk, waardoor de noodzaak ook minder hoog lijkt. Maar frequent verzuim is een teken van een tekort aan hulpbronnen en een voorspeller voor langdurig verzuim.

Download de methode van het persoonlijk duurzaam inzetbaarheidsplan als alternatief voor het frequent verzuimgesprek, waarbij de focus ligt op de toekomstige inzetbaarheid en de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. Deze methode is ook mogelijk in combinatie met de DIX vragenlijst en twee gesprekken met een (vitaliteits)coach.

Eigen regie tijdens verzuim

Durf jij het aan? Jouw medewerker zelf een plan op te laten stellen voor zijn eigen re-integratie? Een zelfmanagende werknemer neemt bij verzuim zelf verantwoordelijkheid, initiatief en beslissingen om problemen op te lossen waarin hij/zij zowel rekening houdt met de belangen van de organisatie als met de eigen belangen. Binnen de kaders van Wet verbetering Poortwachter uiteraard. En dat begint met zelf nadenken over de omstandigheden en de gevolgen rondom het verzuim.

Een goed plan van aanpak maken

Als een medewerker langdurig ziek (meer dan 6 weken) is, dan maak je samen met de medewerker een plan van aanpak. Dit doe je uiterlijk twee weken na de probleemanalyse en advies van de bedrijfsarts. Het plan van aanpak is het plan waarin de stappen naar werkhervatting beschreven worden.

Wil je stap voor stap weten hoe jij een goed plan van aanpak maakt met jouw medewerker? Download dan de werkwijzer. Wil je dat jouw medewerker eerst zelf aan de slag gaat met een eigen voorstel? Kijk dan bij ‘Mijn re-integratieplan’.

Terugkeerpreventieplan

Is jouw medewerker volledig hersteld voor eigen werk? Wat fijn! Vergeet niet om de verzuimperiode af te sluiten met een goed gesprek. Je wilt goede afspraken maken over wat er voor nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven. Gebruik hiervoor het terugkeerpreventieplan.

Duurzaam inzetbaarheidsplan

Wil jij na de DIX-vragenlijst verder met duurzame inzetbaarheid? Gebruik dan dit format als basis voor een SMART plan en de dialoog binnen jouw organisatie. 

DI plan

© Teamwerklust. Alle rechten voorbehouden. |  Design > Illustration >