Mobiliteit en Vitaliteit

Hoe krijg je inzicht in de risico’s op verzuim bij jouw medewerkers? Wellicht heb je een team dat niet lekker loopt of een enkele medewerker waarvan het verzuim mogelijk langdurig wordt. Of je maakt je zorgen over een groep medewerkers die het wellicht niet gaan halen tot hun pensioen. Hoe weet je dan welke acties je moet ondernemen en waar ligt de verantwoordelijkheid van de medewerker?Met de Accucheck brengen we de risico’s op verzuim op tijd in kaart zodat je er actief mee aan de slag komt.

 

 

De uitslag van de Accucheck vertelt ons niet wat er medisch gezien aan de hand is, maar wel hoe iemand in zijn werk zit. Of er voldoende steun is vanuit de privésituatie. Hoe iemand tegen zijn/haar eigen klachten aankijkt. Deze gevalideerde test helpt om inzicht te krijgen in alle aspecten die bijdragen aan het verzuim. Als een medewerker de test heeft gedaan bespreekt hij/zij deze met een van onze coaches in een vertrouwelijk adviesgesprek. Dit gesprek is voor reflectie van de medewerker op zijn/haar eigen inzetbaarheid. Is er sprake van risico op (langdurig) verzuim, dan kan de medewerker in twee vervolggesprekken een persoonlijk plan maken onder begeleiding van de coach.

Voor wie is de Accucheck geschikt?

De Accucheck kan individueel ingezet worden bij medewerkers die in verzuim zitten en waarvan het niet duidelijk is waarom de werkhervatting niet tot stand komt. Of medewerkers waarvan je vermoedt dat ze niet lekker in hun vel zitten en je graag verzuim wilt voorkomen. De Accucheck is ook te gebruiken in teams, in combinatie met teamcoaching en begeleiding naar zelfsturende teams.

Welke werkvermogenstest gebruiken we?

Er zijn steeds meer verschillende soorten werkvermogenstests. Wij hebben gekozen voor de Vragenlijst Arbeid en Reintegratie (VAR2). Deze vragenlijst is duidelijk, met heldere vragen en duurt geen uren om in te vullen. In 15 a 20 minuten is het online rapport beschikbaar! Deze rapportage geeft weer wat de medewerker zelf heeft ingevuld, maar is niet gekoppeld aan automatisch advies. Daar komt de coach in beeld, die de medewerker aan de hand van het rapport een spiegel voorhoudt. Meestal blijkt hieruit dat het verzuim heel veel oorzaken heeft en dat medische oorzaken daar maar een klein onderdeel van zijn. 

Deze methode helpt om de oorzaken van verzuim eerder te achterhalen en helpt bij een passende oplossing zoeken. 

Wat is het resultaat van de Accucheck? 

In onze huidige manier van omgaan is vooral de werkgever verantwoordelijk voor alle stappen rondom ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid. Eigenlijk is dat vreemd, want een medewerker is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid. Te weinig zien we dat medewerkers zelf de regie pakken over de betekenis en de gevolgen van zijn/haar ziekmelding? Met de Accucheck wordt de medewerker zich bewust van de eigen knelpunten in zijn of haar inzetbaarheid en wat er voor nodig is om die inzetbaarheid te bevorderen. Het rapport op organisatieniveau (vanaf 25 medewerkers) geeft weer op welke aspecten de werkgever kan investeren om te komen tot duurzame inzetbaarheid. Want vergeet niet, een medewerker is inzetbaar in relatie tot zijn/haar functie. Dat betekent dat je als werkgever wel de verantwoordelijkheid hebt om bewustwording en in beweging komen te faciliteren. 

Contact

Meer weten over de aanpak van TeamWerklust?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

14 + 14 =