Selecteer een pagina

Werk

Verzuim; het brengt jou als werkgever of leidinggevende vaak in een lastige situatie. Er komt veel administratieve rompslomp bij kijken en door de hoge kosten zijn er aanzienlijke zakelijke en financiële belangen om rekening mee te houden. Maar het gaat ook gewoon over mensen. Een collega die gemist wordt op de werkvloer. Een medewerker die je zo goed mogelijk wilt helpen. En dan heb je ook nog eens te maken met een team wat zich moet aanpassen aan een nieuwe situatie.

Wij begrijpen dat een zieke werknemer meer is dan alleen een openstaand dossier of een kostenpost. Bij TeamWerklust werken daarom niet alleen dossiertijgers maar ook liefhebbers van een goed gesprek. Persoonlijk contact is daarbij onmisbaar, daarom komen wij graag naar je toe. Zo komen we samen tot de beste oplossingen, voor jou en je werknemer. Want verzuim voorkomen en oplossen is teamwerk!

 

 

Casemanagement en verzuimbegeleiding

We regelen alles wat de Wet Verbetering Poortwachter van jou vraagt. We zorgen voor dossieropbouw en houden contact met het UWV en de verzekeraar. Ook plannen we de afspraken bij de bedrijfsarts en begeleiden zo nodig het Spoor 2-traject. We bespreken de problemen die er zijn en bekijken wat er anders aangepakt kan worden. Daarbij richten we ons niet enkel op de beperkingen door ziekte, maar juist op de mogelijkheden die er wel zijn.

Arbeidsdeskundig onderzoek

De wet verplicht een werkgever om te onderzoeken of en hoe een werknemer terug kan keren naar de werkvloer. Meestal gebeurt dit als de werknemer al bijna een jaar ziek thuis zit. Zonde, want met de informatie die een arbeidsdeskundig onderzoek oplevert kun je heel gericht naar oplossingen zoeken. Dus waarom zou je daar een jaar mee wachten? Wij vragen onze arbeidsdeskundigen al in een vroeg stadium om mee te kijken. Zo kunnen we snel met concrete adviezen komen om verzuim zo snel mogelijk op te lossen.

Coaching bij re-integratie

Bij ziekte ligt de focus vaak op wat niet (meer) kan. Dan is het soms lastig om de knop om te zetten en te kijken naar wat er wel mogelijk is. Soms is er zelfs sprake van angst om weer aan het werk te gaan, bijvoorbeeld na een burn-out. Onze coaches gaan met medewerkers aan de slag om ze weer in beweging te krijgen en te zorgen dat ze met goede zin en en vertrouwen hun werk weer kunnen oppakken.

Werkplekonderzoek

Een verkeerde werkplek kan verzuim veroorzaken, net als een verkeerde werkhouding. Bij een werkplekonderzoek kijken we daarom niet alleen naar de inrichting van de werkplek, maar ook naar de fysieke houding en het gedrag van de medewerker. Wat heeft de werknemer nodig en hoe kunnen we klachten voorkomen of oplossen? Ook kijken we welke middelen er al aanwezig zijn. Want een ergonomisch betere inrichting van de werkplek betekent niet altijd dat er gelijk van alles aangeschaft moet worden. Met het juiste advies is er vaak al veel winst te behalen.

Assessment

Bij werving of promotie van personeel kijk je natuurlijk naar de juiste werkervaring en de opleiding van de sollicitant. Maar je wilt ook graag weten of deze persoon echt in jouw team past en het werk langdurig aankan. Met ons assessment begint het voorkomen van verzuim al bij de sollicitatie. Wij kijken kritisch naar de fysieke en mentale belasting van de functie en de kwaliteiten van de kandidaat en onderzoeken welke zaken mogelijk tot verzuim kunnen leiden. Met behulp van ons assessment aangevuld met teamrolmanagement kun je nog beter beoordelen of een medewerker geschikt is voor een bepaalde functie.

Verzuimpreventie

Is het verzuim te hoog en kun je niet de vinger erop leggen waardoor? Of ben je bang dat een groep medewerkers het niet gaat redden tot aan hun pensioenleeftijd? We hebben verschillende methoden om onderzoek te doen naar vitaliteit, bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast kunnen we je helpen om stress op de werkplek te herkennen en uitval te voorkomen.

AccuCheck

Met de AccuCheck brengen we de risico’s op verzuim op tijd in kaart zodat je er actief mee aan de slag kunt. De uitslag vertelt ons veel over hoe iemand in zijn of haar werk zit. Oftewel; hoe vol is de accu van je werknemer? We kijken naar lichamelijke aspecten, maar ook naar bijvoorbeeld motivatie. De medewerker bespreekt de uitslagen met een van onze coaches in een vertrouwelijk adviesgesprek.

 

Teamontwikkeling en coaching

In een team dat niet lekker loopt ligt het verzuim vaak hoger. Daar kun je veel en vaak over vergaderen met zijn allen maar het is effectiever (en leuker) om met een coach van TeamWerklust aan de slag te gaan. Onze coach luistert en stelt vragen om zo boven water te krijgen waar de problemen zitten. Maar we gaan ook op zoek naar concrete oplossingen. Er wordt een plan van aanpak opgesteld wat jullie als team gaan uitvoeren. Zo kunnen alle teamleden zelf het succes en de lol van het werken in een goed team ervaren.

 

Trainingen

Training Frequent Verzuimgesprek

Leidinggevenden vinden gesprekken over frequent verzuim vaak lastig. En dat begrijpen we! Je wilt je medewerker niet onder druk zetten en het voelt soms overbodig om achteraf nog een gesprek te voeren over kort verzuim. Maar kort, frequent verzuim kan een voorbode zijn voor langdurig verzuim. Een gesprek daarover is dus heel belangrijk. Onze adviseurs komen graag langs om uit te leggen hoe je een verzuimgesprek het beste kunt voeren. Ook geven we praktische informatie over verzuimproblemen en de regels die daarbij komen kijken.

Training ‘Beat the stress’

Stress wordt vaak als een probleem gezien maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Als je maar weet hoe je er mee om moet gaan! Onder leiding van voormalig wereldkampioen boksen Don Diego Poeder en coach en arbeidsdeskundige Cynthia Peek kunnen medewerkers in teamverband of individueel ervaren hoe het is om anders met stress om te gaan. Niet door 1,5 uur lang aantekeningen te maken maar door zelf de bokshandschoenen op te pakken. Je leert je eigen grenzen te bewaken en je mentale weerbaarheid te vergroten. En die bokshandschoenen? Die krijg je na afloop mee naar huis.

Training Verzuim & Privacywetgeving

Je hebt een medewerker die langdurig ziek is. Wat nu? Wat mag je wel en niet? Wanneer moet je in actie komen en welke rol heb jij als leidinggevende of hr-medewerker in dit proces? En o ja, die privacywetgeving. Hoe zit dat eigenlijk bij verzuimbegeleiding? Al deze vragen komen aan bod tijdens deze workshop bij jou op locatie.

Training op maat

Een training is pas echt waardevol als hij aansluit bij waar jij en je team behoefte aan hebben. Daarom bekijken we graag samen met jou hoe we met elementen uit al onze werkzaamheden en diensten de beste training kunnen samenstellen voor jouw organisatie. Of je nu je leidinggevenden meer kennis wilt geven over verzuim of aan de slag wil met het hele team. Vraag bij ons naar de mogelijkheden.

Contact

Meer weten over de aanpak van TeamWerklust?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!