Tel: (085) 060 17 15
2 juli 2021

Verzuim verminderen met wandelcoaching

Gerard van Groeningen trekt er regelmatig met medewerkers op uit die vastlopen in hun werk om hun grip over hun eigen inzetbaarheid te vergroten. Met als gevolg dat er snel resultaat geboekt wordt en medewerkers weer verder kunnen met hun leven en hun loopbaan. 

Wandelcoaching bij stressklachten

Als coach bij TeamWerklust trek ik vaak de wandelschoenen aan en ga er samen met  medewerkers op uit. Dat kunnen wandelingen op de Veluwe zijn, of in het Amsterdamse of Kralingse Bos. Het doel van deze wandelcoaching is ‘stappen in de goede richting’ maken wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim. Als het niet meer goed gaat op het werk is het belangrijk om deze signalen direct op te pakken met een adviseur of coach van TeamWerklust.Wij starten dan op korte termijn met een gerichte interventie om helder zicht te krijgen op de problematiek en te gaan werken aan een oplossing. De eigen regie van de medewerker op zijn inzetbaarheid staat daarbij centraal. Dat noemen we “stappen in de goede richting”.

Stappen richting duurzame inzetbaarheid

Optimaal inzetbaar zijn op je werk, of bevlogenheid, gaat altijd over 4 thema’s: gezondheid en vitaliteit, vakbekwaamheid, betrokkenheid en motivatie en werk/privé balans. Tijdens het wandelen analyseren deze thema’s. Als er sprake is van blokkades dan komt de bevlogenheid onder druk te staan. En dat uit zich bij medewerkers in allerlei klachten; lusteloosheid, prikkelbaarheid, sombere stemming, vermoeidheid en slecht slapen. 

Ik coach op al deze deelgebieden en de samenhang daartussen. Niet alleen voor medewerkers die dreigen uit te vallen maar ook voor medewerkers die al enige tijd in het verzuim zitten is dit een prima aanpak waarin ze veel sneller weer zelf stappen kunnen zetten. 

Toekomstperspectief als oplossing voor verzuim

Niet alleen tijdens het wandelen, maar ook in de periodes daartussen gaan medewerkers dan nadenken over hun situatie en over mogelijke oplossingen. Wat ik zie is dat het creëren van een nieuw en haalbaar perspectief weer energie geeft. Weer zoveel energie om een stap in de goede richting te zetten. 

Uitkomsten kunnen heel verschillend zijn: van het anders aanpakken van eigen werk tot het starten van een opleiding of een training om de blokkades op te lossen. 

Perspectief kan ook bestaan uit het kiezen voor een ingrijpende wending in de loopbaan. Regelmatig ook gebeurt het dat medewerkers kiezen voor het stoppen met hun werk en het starten van een nieuwe toekomst. Het maken van de keuze die goed past bij de huidige situatie geeft niet alleen opluchting maar ook een berg nieuwe energie.

Wat kun je zelf doen om verzuim te verlagen?

Download de gratis whitepaper Sturen op Verzuim om leren wat je zelf kunt doen om verzuim te minimaliseren.

© Teamwerklust. Alle rechten voorbehouden. |  Design > Illustration >