Tel: (085) 060 17 15

Specialisten in verzuim en duurzame inzetbaarheid

Teamwerklust is gespecialiseerd in verzuim en duurzame inzetbaarheid. We helpen om mensen weer vitaal, gemotiveerd en productief aan het werk te krijgen en te houden. Wij willen niet alleen een goed dossier opbouwen voor het UWV, maar vooral op zoek gaan naar echte en duurzame oplossingen voor werknemer en werkgever. We doen ons werk met een team van van casemanagers, arbeidsdeskundigen, adviseurs, coaches en bedrijfsartsen. En we doen ons werk vooral samen met jou.

We trekken samen met jou op met als doel jouw medewerker weer aan het stuur van zijn eigen inzetbaarheid te krijgen. Dat doen we door de leidinggevende (of HR) te ondersteunen bij gespreksvoering en de processen van Wet Verbetering Poortwachter. Ook begeleiden we de medewerker bij het zetten van stappen in de re-integratie.

TeamWerklust

TeamWerklust en duurzame inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid is het vermogen van werkenden om nu en in de toekomst toegevoegde waarde in het werk te leveren en werkplezier te ervaren.

Teamwerklust is lid van het Nationaal Platform voor Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) en gecertificeerd voor het gebruik van de door TNO ontwikkelde tools DIX en KOBA-DI. We zijn sparringspartner voor ieder vraagstuk rondom inzetbaarheid en we helpen organisaties om duurzame inzetbaarheid praktisch vorm te geven.

Betere resultaten door meer eigen regie medewerker

Medewerkers die persoonlijk leiderschap tonen en de juiste ondersteuning krijgen kunnen hun eigen ambities en die van de organisatie waarmaken. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. En ook als het even tegenzit. Het gaat daarbij om kunnen én willen, van beide kanten. Dat levert heel veel op:

  • een betere werksfeer
  • minder verzuim
  • betere arbeidsmobiliteit van re-integranten
  • langer gezond door kunnen werken
  • meer motivatie en productiviteit
  • meer eigenaarschap

Hoe kun je zelf verzuim verlagen?

Download de pdf ‘Sturen op Verzuim’ om te leren wat je zelf kan doen om verzuim te voorkomen en op te lossen.

© Teamwerklust. Alle rechten voorbehouden. |  Design > Illustration >