Tel: (085) 060 17 15

Duurzame inzetbaarheid

Gezonde en vitale medewerkers verzuimen minder en leveren een hogere productiviteit voor de organisatie. Het mes snijdt dus aan twee kanten; medewerkers zijn gelukkiger en voelen zich gezonder, de organisatie is succesvoller en verspilt niet onnodig geld en energie. In een wereld die voortdurend verandert worden immers hoge eisen gesteld aan medewerkers; en uit de praktijk blijkt dat vitale medewerkers makkelijker mee kunnen met de veranderingen van de organisatie.

Het werken aan duurzame inzetbaarheid levert besparingen op. Uit onderzoek van TNO blijkt namelijk dat de kosten van verminderde inzetbaarheid minstens zo hoog zijn als de kosten van het verzuim in een organisatie. Reden temeer om zowel aan preventieve kant als aan de kant van het verzuim actief te worden.

  • een hogere productiviteit: vitale medewerkers zijn aantoonbaar productiever
  • aantoonbaar lager verzuim: vitale medewerkers kunnen de eisen van het werk beter aan en verzuimen dus minder
  • grotere medewerkersbetrokkenheid; dus meer motivatie en eigenaarschap
  • een succesvollere organisatie door een grotere klanttevredenheid, hogere arbeidsproductiviteit, groter probleemoplossend vermogen
Inzetbaarheid

Werken met de DIX

De Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) is een door TNO ontwikkelde vragenlijst die de duurzame inzetbaarheid meet van medewerkers binnen organisaties.

Hoe gezond en gemotiveerd zijn medewerkers bijvoorbeeld? Hoe sluiten hun kennis en vaardigheden aan bij het werk? En passen medewerkers over 5 jaar nog steeds goed bij hun werk?

TeamWerklust is lid van het Nationaal Platform voor duurzame inzetbaarheid en gecertificeerd voor het gebruik van de DIX vragenlijst. De toepassing is heel divers, denk hierbij aan:

  • Als voorbereiding op het jaargesprek
  • Interventie bij frequent verzuim
  • Doelgroep interventie op een afdeling met hoog (risico op) verzuim. Individuele coaching om tot stappen te komen in langdurig verzuim
  • Op organisatieniveau als een alternatief voor PMO en MTO

Kosten & Baten van verzuim en preventie

Medewerkers die niet inzetbaar zijn kosten geld. Dat verzuim veel geld kost weet iedereen. Maar wist je dat de medewerkers die wel aanwezig zijn, maar met verminderde inzetbaarheid of motivatie minimaal net zoveel kosten als het verzuim? En dat de kans groot is dat deze medewerkers mogelijk in de toekomst wel gaan verzuimen? Voordat je inzet op allerlei vormen van preventie is het wel belangrijk om te weten hoe je duurzame inzetbaarheid doeltreffend kunt organiseren. Dus, geen lukrake interventies, maar maatwerk zodat jouw medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid kunnen oppakken ten aanzien van hun inzetbaarheid.

De KOBA-DI tool

De Kosten Baten Tool Duurzame Inzetbaarheid maakt duidelijk welke besparing mogelijk is in jouw organisatie. Met dit meetinstrument (ontwikkeld door NPDI en TNO) kun je gericht en onderbouwd je beleid en strategie op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid bepalen. De rekentool geeft weer welke verbeteringen op het gebied van vitaliteit, werk/privebalans, motivatie en leiderschap het meest zullen opleveren.

Wanneer je weet welke maatregelen effectief zijn kun je goed beleid maken op duurzame inzetbaarheid en maatwerk leveren op het gebied van preventie.

© Teamwerklust. Alle rechten voorbehouden. |  Design > Illustration >