Tel: (085) 060 17 15

Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid

Training voor: Leidinggevenden

Algemeen: waarom trainen Leidinggeven is een vak maar wordt vaak gedaan door mensen met een heel ander vakspecialisme. Zij moeten dan toch alles weten over motiveren, stimuleren, inzetbaarheid en verzuim. Dat is complex en heeft niet iedereen uit zichzelf in huis.Wat is mijn rol bij de WvP? Hoe voer ik een gesprek over (dreigend) verzuim met mijn medewerkers? Hoe voorkom ik verzuim? Hoe behoud ik mijn medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar? Trainingen kunnen je leren om met deze situaties om te gaan en je voor te bereiden op de gesprekken met medewerkers

Deel 1: ondersteunen/faciliteren van medewerkers om te werken aan DI.

Vergroot de gespreksvaardigheid van jouw leidinggevenden om het gedrag rondom verzuim en inzetbaarheid te beïnvloeden. Met meer bewustwording over het gedrag van de medewerker en hun eigen gedrag kunnen leidinggevenden betere gesprekken voeren rondom verzuim en duurzame inzetbaarheid.

Met de bijgevoegde tools kunnen leidinggevenden makkelijker het gesprek over inzetbaarheid voeren, meer oplossingsgericht werken en tevens het dreigende verzuim preventief aanpakken.

Deel 2: creëren van een DI-bevorderende cultuur

Aan de hand van het 7S-model van McKinsey bekijken we welke plek duurzame inzetbaarheid in de organisatie heeft. Voor de rol van de leidinggevende vullen we de TNO scan ‘leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid’ in en gebruiken we de ‘cirkel van invloed’.

Training

Training: De kunst van het vragen stellen

Training voor: Leidinggevenden, hr-adviseurs en casemanagers

Verdieping voor leidinggevenden, hr-adviseurs en casemanagers met technieken uit de NLP en transactionele analyse.

© Teamwerklust. Alle rechten voorbehouden. |  Design > Illustration >