Arbeidsdeskundig  onderzoek 

Langdurig verzuim is voor zowel de werkgever als voor de desbetreffende werknemer erg vervelend. Afhankelijk van de aard van de beperkingen, kan een werknemer in veel gevallen toch werkzaamheden verrichten voor de eigen of een andere organisatie. Een arbeidsdeskundige helpt bij het vinden van  passend werk en een succesvolle re-integratie.

 

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek kijken we naar de mogelijkheden om terug te keren in werk. Dat kan het eigen (aangepast) werk zijn of ander werk bij dezelfde werkgever. Als dat er niet is, dan moet er gekeken worden naar ander werk bij een andere werkgever. In ieder geval moeten alle mogelijkheden voor reintegratie worden benut. Een duidelijke rapportage met geduide functies geven de medewerker en de werkgever richting om de re-integratie voort te zetten. Ook staat hierin welke interventies kunnen bijdragen aan een succesvolle re-integratie.

Welke vragen stellen we in een arbeidsdeskundig onderzoek?

  1. Kan de medewerker terug naar eigen werk?
  2. Zijn er aanpassingen mogelijk in het eigen werk, zodat de medewerker alsnog terug kan.
  3. Is er ander werk bij de eigen werkgever?
  4. Welke functies bij andere werkgevers zijn passend?

Een betere afweging met arbeidsdeskundig onderzoek

De Arbowet noemt een arbeidsdeskundig onderzoek nergens, dus waarom zou je deze laten uitvoeren? Om ervoor te zorgen dat alle mogelijkheden voor re-integratie benut worden en daarmee te voldoen aan Wet Verbetering Poortwachter. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft een goed beeld van de inzetbaarheid van een langdurig zieke medewerker. Het UWV toetst na 104 of werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben verricht voor de re-integratie. Zonder arbeidsdeskundig onderzoek het tweede ziektejaar ingaan verhoogt het risico op een loonsanctie.

Wanneer wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet?

Meestal wordt een onderzoek tussen de 42e en 52e week uitgevoerd. Op deze manier kun je bij de eerstejaarsevaluatie goed onderbouwen voor welke begeleiding en interventies jullie kiezen in het tweede ziektejaar. Ook is het mogelijk om eerder arbeidsdeskundig advies te vragen, bijvoorbeeld omdat je wilt weten welke mogelijkheden er zijn in passend werk om de belastbaarheid te vergroten. Lees meer over het vroeg inzetten van de arbeidsdeskundige in ons blog over het vroegtijdig inzetten van de arbeidsdeskundige.  

Tarieven arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kost bij ons altijd € 950,00.  

Aanvullend kan zo nodig een werkplek onderzoek uitgevoerd worden vanaf € 350.

Meer informatie over een arbeidsdeskundig onderzoek voor werkgevers?

Download de brochure Arbeidsdeskundig Onderzoek met alle informatie voor werkgevers.

Voorwaarden

8 + 13 =

Meer informatie over een arbeidsdeskundig onderzoek voor werknemers?

Download de brochure Arbeidsdeskundig Onderzoek met alle informatie voor werknemers. 

Voorwaarden

12 + 12 =

Een offerte voor een arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen?

Neem direct contact met ons op voor meer informatie of download meteen het aanmeldformulier en stuur deze naar info@teamwerklust.nl. Je ontvangt binnen 24 uur een reactie op je mail.

Voorwaarden

2 + 4 =

Contact

Meer weten over de aanpak van TeamWerklust?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!