Casemanagement en verzuimbegeleiding

We regelen alles wat de Wet Verbetering Poortwachter van jou vraagt. We zorgen voor dossieropbouw en houden contact met het UWV en de verzekeraar. Ook plannen we de afspraken bij de bedrijfsarts en sturen zo nodig op interventies die het verzuim kunnen verkorten. We bekijken wat er anders aangepakt kan worden. Daarbij richten we ons  op de mogelijkheden die er wel zijn.

 

Ben je benieuwd naar wat je zelf kunt doen om verzuim te verlagen?

Het is al vervelend genoeg wanneer een medewerker niet kan komen werken door ziekte. Het maakt het nog lastiger wanneer je niet weet wat je als werkgever allemaal moet doen. Of wanneer je het gevoel hebt dat de medewerker onvoldoende eigen verantwoordelijkheid neemt in het re-integratieproces. Bij ons kun je vanaf dag 1 de begeleiding laten doen door een casemanager. Deze handelt niet alleen, maar zet iedere stap in overleg met jullie HR afdeling of de direct leidinggevende. De begeleiding is oplossingsgericht en de medewerker staat centraal. Natuurlijk bouwen we een goed dossier op voor het UWV, maar liever voorkomen we dat het verzuim zo lang duurt. Onze begeleiding is gericht op in beweging komen. 

 

Wat kun je van een TeamWerklust casemanager verwachten?

 

Monitoren van processen Wet verbetering Poortwachter

De casemanager zorgt ervoor dat iedereen doet wat hij moet doen als een medewerker verzuimt. Zowel de werkgever als de medewerker hebben verplichtingen rondom de re-integratie. Deze hebben als doel dat het verzuim niet onnodig lang duurt en dat er focus is op een goede oplossing. Onze casemanagers staan stand-by om de leidinggevende of hr-adviseur van te adviseren rondom alle wetten en regels.

Oplossingsgericht werken

Wij werken het liefst op de werkvloer en met persoonlijk contact met medewerker en leidinggevende. Zo heb jij in jouw organisatie het beste uit beide werelden: een casemanager die verbonden is met jouw organisatie, maar die alleen maar komt wanneer het nodig is. Dichtbij, snel en persoonlijke benadering zijn kenmerken die wij belangrijk vinden.

Adviseur van leidinggevende en HR

De eerste contactpersoon voor een medewerker is over het algemeen de leidinggevende. Deze heeft ook een belangrijke rol in gespreksvoering bij verzuim. Maar als het goed is krijgt een leidinggevende niet zoveel met langdurig verzuim te maken dat hij/zij precies weet welke stappen er allemaal gezet moeten worden. Daarnaast is het ook fijn om met iemand te kunnen sparren, ook over frequent verzuim of als er twijfels zijn of het verzuim wel legitiem is. Bij complexe situaties komt de casemanager langs om samen met de leidinggevende het gesprek te voeren.

Contactpersoon bedrijfsarts en externe partijen

De casemanager heeft regelmatig overleg met de bedrijfsarts en bekijkt met de leidinggevende en de medewerker welke mogelijkheden er binnen het bedrijf zijn. Mocht het nodig zijn, dan kijkt een van onze arbeidsdeskundigen daarin mee. En als er geen mogelijkheden voor werkhervatting in de eigen organisatie, dan zoeken we naar mogelijkheden elders.

Samenwerking

Bij TeamWerklust werken we in teams van casemanagers, coaches en arbeidsdeskundigen. Zo kunnen we altijd snel extra interventies zoals een arbeidsdeskundig onderzoek of werkplekonderzoek inzetten. En doordat we dit zelf kunnen aanbieden zijn we niet afhankelijk van dure aanbieders op de markt. Ook voor de medewerker hebben we extra ondersteuning wanneer nodig. Wanneer een medewerker door omstandigheden of een onhandige coping niet in beweging komt, kan een van onze ontwikkelcoaches de medewerker verder helpen. Wil je daar meer over weten, lees dan verder bij Accucheck

Wat kun je zelf doen om verzuim te verlagen?

Download de gratis whitepaper Sturen op Verzuim om leren wat je zelf kunt doen om verzuim te minimaliseren.

Voorwaarden

8 + 1 =