Psychisch verzuim

 

Psychische klachten zijn een belangrijke oorzaak van langdurig verzuim. Medewerkers met psychische klachten verzuim gemiddeld 220 dagen (in 2018) en de kosten lopen in de tienduizenden euro’s per case. 

Hoe draag je zorg voor je medewerkers en kun je verzuim oplossen of zelfs voorkomen?

 

Bij psychische klachten is het belangrijk dat je de signalen herkent, met je medewerker in gesprek gaat en zo snel mogelijk ondersteuning aanbiedt. Lees hier hoe wij dat aanpakken:

Als een medewerker zich ziekmeldt met psychische klachten dan plannen we zo snel mogelijk een afspraak met de bedrijfsarts. Daarnaast neemt één van onze coaches de vragenlijst arbeid en re-integratie af en bespreekt deze met de betreffende medewerker. Uit deze vragenlijst komt een voorspelling voor eventueel langdurig verzuim en alle aspecten die met de situatie verbonden zijn. Rond verzuim speelt vaak veel meer dan alleen medische klachten en dat geldt zeker bij psychische klachten. Aan de hand van de vragenlijst kunnen de de medewerker en de werkgever een onderbouwd voorstel doen voor ondersteuning. Deze kan vaak gewoon naast de reguliere behandeling plaatsvinden. De ondersteuning die wij bieden is gericht op coping en terugkeer naar werk. 

De casemanager ondersteunt de direct leidinggevende bij de gespreksvoering en het maken van afspraken. Tools die hiervoor gebruikt worden zijn het Plan van Aanpak bij Re-integratie en de checklist re-integratie bij psychische klachten. In onze werkwijzer ‘psychische klachten op de werkvloer’ lees je meer over:

 

 

 

 

Hoe werkt stress?

Stress is een natuurlijke reactie die ervoor zorgt dat we kunnen omgaan met een moeilijke gebeurtenis. Niet de gebeurtenis zelf, maar onze gedachten over de situatie veroorzaken onze gevoelens en gedrag.

Hoe herken ik stressklachten?

Als je stressklachten in een vroeg stadium leert herkennen, dan kun je ook in een vroeg stadium ondersteuning aanbieden. Op die manier kun je verzuim verkorten en wellicht zelfs voorkomen. 

Wat zijn hulpbronnen?

Van werkdruk alleen raakt niemand burn-out. Wel van werkdruk in combinatie met een gebrek aan persoonlijke en werkgerelateerde hulpbronnen. Hoe zorg je als werkgever voor een optimaal klimaat met gemotiveerde in plaats van afgebrande medewerkers?

Welke hulpbronnen moeten versterkt worden?

De medewerker met stressklachten zal zelf ook aan de slag moeten om de persoonlijke hulpbronnen te versterken. Het doel is om weer de eigen regie te kunnen pakken over werk en privé.

Wat is de rol van de leidinggevende?

Als leidinggevende heb je heel veel invloed op  het functioneren en sociaal welbevinden van jouw medewerkers. Alles wat aandacht krijgt groeit, ook jouw team. 

Wat is de rol van de bedrijfsarts?

Zorg bij psychische klachten voor een laagdrempelige toegang tot de bedrijfsarts. Deze kan dan in een vroegstadium doorverwijzen en het verloop van het verzuim  positief beïnvloeden met een oplossingsgerichte aanpak. 

Meer weten over psychische klachten op de werkvloer? 

Download vrijblijvend de werkwijzer waarin bovenstaande thema’s beschreven worden. 

Voorwaarden

12 + 13 =

Download hier de whitepaper 'Verzuimcijfers'. 

1 + 12 =