Tel: (085) 060 17 15
10 juni 2021

Re-integreren met long covid klachten

Werkgevers vinden het moeilijk om met medewerkers om te gaan die te maken hebben met langdurige covid-klachten. Dat blijkt uit de vele vragen die hierover bij ons binnenkomen Ook zijn steeds meer signalen van medewerkers die zich niet gehoord of begrepen voelen. Lastig, zeker omdat onbegrip en te snel oordelen vaak leidt tot een langduriger traject.

Waarom is re-integreren met long covid moeilijk?

Tijdens re-integratie leggen we in een plan van aanpak de gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer vast. Dat gebeurt deels op basis van het goede gesprek dat je met je medewerker voert en deels op basis van de terugkoppeling van de bedrijfsarts. Hierin staan de beperkingen en de prognose. Omdat we hier te maken hebben met iets nieuws vinden bedrijfsartsen het volgens hun beroepsvereniging (NVAB) ook moeilijk om goed te adviseren en te begeleiden bij de re-integratie met long covid. Er zijn nog geen gemiddelde verwachtingen en uitkomsten. Ter ondersteuning heeft de NVAB vorige maand een leidraad ‘herstel en re-integratie’ bij covid klachten’ gepubliceerd. Deze bevat een heleboel medische informatie. Daar mag je als werkgever of casemanager niets mee. Maar, er staan ook re-integratieadviezen in en die kun je wel gebruiken om te komen tot een goed plan van aanpak.

Tips voor re-integratie bij long covid

  • Het is goed om te beseffen dat de medewerker niet start met werken omdat hij helemaal hersteld is, maar juist omdat werkhervatting onder de juiste voorwaarden zal bijdragen aan het herstel. De medewerker kan het werk hervatten zonder helemaal fit te zijn, maar houdt daar wel rekening mee. 
  • Bij veel medewerkers met langdurige covid-klachten zien wij dat hun vertrouwen in het eigen lichaam en in eigen kunnen weg is. Dat kan ervoor zorgen dat iemand niet goed werkzaamheden op durft te pakken. Geef je medewerker het vertrouwen dat hij het kan proberen en dat niet direct ook alles goed hoeft te gaan. 
  • Vermoeidheidsklachten komen veel voor, dus bouw extra pauzes in en biedt een rustruimte aan. 
  • Ook mentale beperkingen komen veel voor. De beperkingen die wij het meest tegenkomen hebben te maken met focus op verschillende taken (of mensen) tegelijkertijd. Als dit zo is, kun je beter eerst de werkzaamheden aanbieden waarbij dat minder aan de orde is. 
  • Sociale steun, begrip en geduld leidt tot betere communicatie en een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle terugkeer naar het werk.  

Hoe maak ik een plan van aanpak bij long covid?

Met bovenstaande tips kom je een heel eind bij het maken van een plan van aanpak. Maar het standaard formulier van het UWV is niet altijd uitnodigend om ook het gesprek goed op papier te vermelden. Daarnaast hebben veel leidinggevenden het gevoel dat zij het plan van aanpak moeten maken, maar dat zien wij anders. De re-integratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Een plan van aanpak dat door de medewerker zelf is opgesteld en daarna besproken met de leidinggevende (met een check of het SMART is) zal veel meer draagvlak hebben. 

Format plan van aanpak bij long covid?

De afgelopen periode hebben wij gewerkt met het format dat je onderaan deze pagina kunt downloaden. Medewerkers en leidinggevenden die dit hebben gebruikt hebben aangegeven dit een prettige vorm te vinden en beter in staat te zijn om het gesprek aan te gaan. Het voorkomt veel machteloosheid aan beiden kanten. Het is een pdf bestand, dat direct ingevuld kan worden. Waak er wel voor dat er geen medische informatie zoals namen van klachten en behandelingen in komen te staan. 

DIX-vragenlijst met reflectiegesprek vooraf

Wil je jouw medewerker meer inzicht geven in welke factoren allemaal meespelen in het verzuim? Kijk dan op onze website voor alle informatie over een persoonlijk duurzaam inzetbaarheidsplan met de DIX. 

 

 

© Teamwerklust. Alle rechten voorbehouden. |  Design > Illustration >