Tel: (085) 060 17 15
9 april 2020

Veelgestelde vragen over het arbeidsdeskundig onderzoek

Als het tweede ziektejaar in zicht komt is het verstandig om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. Of al eerder, wanneer de volledige terugkeer in eigen werk onzeker is. Voor een medewerker kan de aankondiging van zo’n onderzoek spanning opleveren. ‘Ik ben bang dat het tegen me gaat keren’ of ‘Mijn werkgever wil me weg hebben’ horen en lezen we vaak. Nu is een arbeidsdeskundig onderzoek juist een hulpmiddel bij de re-integratie. Maar leg dat een medewerker – die bang is om zijn/haar baan te verliezen – maar eens uit. Het is dus van groot belang om je medewerker mee te nemen in het re-integratieplan en uit te leggen waar een arbeidsdeskundig onderzoek voor is. In dit blog beantwoorden we een aantal vragen die jouw medewerker mogelijk heeft. 

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek?

Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige de werkgever en werknemer over de re-integratiemogelijkheden. Hij kijkt naar de meest effectieve route naar duurzaam passende arbeid. Een arbeidsdeskundig onderzoek is dus juist bedoeld om iemand wel aan het werk te houden. In eerste instantie bij eigen werkgever en wanneer dat niet mogelijk is elders.

Hoe kan jouw medewerker zich voorbereiden op een arbeidsdeskundig onderzoek?

Bespreek het onderzoek met de medewerker (of vraag de casemanager om dat te doen). Vraag aan je medewerker om zelf de problemen in het werk in kaart te brengen en zijn/haar visie om weer volledig aan het werk te komen. Kan dat bij de eigen werkgever? En hoe? En als dat niet kan, hoe kijkt de medewerker daar tegenaan? 

Het helpt om hier open over in gesprek te gaan en erkenning te hebben voor eventuele weerstand. Je kunt de medewerker uitleggen dat de arbeidsdeskundige een onafhankelijk adviseur is die in het belang van de medewerker werkt.

Wil je onze brochure arbeidsdeskundig onderzoek voor medewerkers downloaden? Lees dan hier verder.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht en bindend?

Een arbeidsdeskundig rapport is niet verplicht. Het UWV vraagt om re-integratie inspanningen van zowel werkgever als medewerker en om de arbeidsmogelijkheden te onderzoeken. Op welke manier, dat wordt in de Arbowet en WvP nergens genoemd. Maar, een arbeidsdeskundig onderzoek is een hele effectieve manier om dat te doen. Door het niet laten uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek is het moeilijk te onderbouwen richting het UWV dat je de arbeidsmogelijkheden goed onderzocht hebt. Je zult niet de eerste werkgever zijn die een loonsanctie krijgt opgelegd omdat er geen arbeidsdeskundig onderzoek is uitgevoerd. 

Het UWV kan er vervolgens nog steeds inhoudelijk anders over denken en daarmee is het arbeidsdeskundig rapport niet bindend. Daarom is het belangrijk dat de adviezen in het arbeidsdeskundig rapport goed onderbouwd worden.

Is een medewerker verplicht om mee te werken aan een arbeidsdeskundig onderzoek?

Ja, een medewerker is verplicht om mee te werken aan de re-integratie en daarmee ook aan het arbeidsdeskundig onderzoek. Neem weerstand weg door in gesprek te gaan en de medewerker mee te nemen in het ‘waarom’ van het arbeidsdeskundig onderzoek en wat hij er zelf aan kan hebben. Download hieronder onze brochure als je daar handvatten voor nodig hebt. 

 

Meer informatie over een arbeidsdeskundig onderzoek voor werkgevers?

Download de gratis brochure Arbeidsdeskundig Onderzoek

© Teamwerklust. Alle rechten voorbehouden. |  Design > Illustration >