Complexe verzuimdossiers

Iedere organisatie heeft één of meerdere complexe verzuimgevallen.  Langdurig of frequent verzuim loopt op in de kosten en vraagt om een andere manier van kijken.

Vaak is er bij een complexe verzuimcasus sprake van meerdere factoren die de re-integratie beïnvloeden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om meerdere gezondheidsklachten, een belemmerende privésituatie en functioneringsproblematiek. In deze situaties is het lastig om het geheel te zien en alle re-integratiekansen te benutten. Het gevolg is mogelijk een loonsanctie voor de werkgever of nog tien jaar schadelast waar het misschien niet nodig was geweest. Ook de medewerker ondervindt schade wanneer er re-integratiekansen onbenut blijven, ook al zien ze dat tijdens het verzuim wellicht anders.  

Wat kun je zelf doen om verzuim te verlagen?

Download de gratis whitepaper Sturen op Verzuim om leren wat je zelf kunt doen om verzuim te minimaliseren.

Voorwaarden

4 + 13 =

Download hier de whitepaper 'Verzuimcijfers'. 

3 + 13 =