Visie op arbodienstverlening

Wij zijn ervan overtuigd dat medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid kunnen nemen, mits de juiste faciliteiten worden geboden, zoals de juiste stijl van leiderschap en coaching. 

We gebruiken een lekkende kraan als metafoor voor verzuim. De lekkende kraan veroorzaakt een overstroming. Als je de kraan niet repareert, kun je dweilen wat je wilt, maar de overstroming gaat door. 

Medewerkers gemotiveerd, vitaal en productief houden is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemers. Mensen kunnen moeilijke beslissingen nemen en proactief gedrag vertonen ten aanzien van hun duurzame inzetbaarheid. Om dit doel te bereiken zijn enkele stappen nodig:

  • informatie en communicatie
  • inzetbaarheidsbeleid
  • coaching in persoonlijk leiderschap

 Door medewerkers verantwoordelijk te maken voor hun eigen loopbaan en inzetbaarheid en door managers op te leiden om hun teamleden te faciliteren, kan de organisatie de cultuur rondom gezondheid, ziekte en verzuim beïnvloeden. Gedrag en het maken van de juiste keuzes voor jezelf, je gezondheid en je carrière zijn belangrijke zaken in onze coaching methodes.

 Als we een samenleving willen waarin mensen duurzaam inzetbaar zijn, moeten we rekening houden met de behoeften en mogelijkheden van mensen. Het is daarom onmisbaar om de belasting en belastbaarheid van (toekomstige) functies aan te geven en daarop te acteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer lezen over hoe arbodienstverlening inrichten? 

Download vrijblijvend ons visiedocument voor optimaal partnership in arbodienstverlening

Voorwaarden

6 + 5 =

Contact

Meer weten over de aanpak van TeamWerklust?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

3 + 1 =