Visie op arbodienstverlening

Jouw medewerkers kunnen hun eigen verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid kunnen nemen, mits de juiste faciliteiten worden geboden, zoals de juiste stijl van leiderschap en coaching. 

Medewerkers gemotiveerd, vitaal en productief houden is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemers. Mensen kunnen moeilijke beslissingen nemen en proactief gedrag vertonen ten aanzien van hun duurzame inzetbaarheid. Wat is daarvoor nodig? 

 • informatie en communicatie

 • inzetbaarheidsbeleid

 • coaching in persoonlijk leiderschap

Door medewerkers verantwoordelijk te maken voor hun eigen loopbaan en inzetbaarheid en door managers op te leiden om hun teamleden te faciliteren, kan de organisatie de cultuur rondom gezondheid, ziekte en verzuim beïnvloeden. Gedrag en het maken van de juiste keuzes voor jezelf, je gezondheid en je carrière zijn belangrijke zaken in onze coaching methodes.

 

 

 

 

 

 

 

[ /]

Procesbegeleiding en coaching leidinggevende

 • Casemanagement met een vast contactpersoon
 • Advies in het voeren van verzuimgesprekken
 • Gesprekstools voor betere gesprekken

Begeleiding re-integratie van medewerkers

Is je medewerker ziek en is het onduidelijk wat precies de oorzaak is en hoe lang het gaat duren? Start dan een re-integratietraject om ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. In dit re-integratietraject zit:

 • Coaching om eigen hulpbronnen aan te boren
 • Begeleiding op online platform
 • Heldere verantwoordelijkheid medewerker
 • Duidelijke voortgangsgesprekken
 • Documenten WvP

Meer lezen over hoe je ook je arbodienstverlening kunt inrichten? 

Download vrijblijvend ons visiedocument 

Voorwaarden

1 + 5 =

Contact

Meer weten over de aanpak van TeamWerklust?  Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

15 + 14 =