Duurzame

InzetbaarheidindeX

(DIX)

De Duurzame InzetbaarheidsindeX is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst ontwikkeld door TNO en meet de inzetbaarheid van medewerkers individueel en op groepsniveau. Hiermee voorkom je verzuim en kun je sturen op een gezonde inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit.

Wat meet de duurzame inzetbaarheidsindex (DIX)

De DIX vragenlijst (duurzame inzetbaarheidsindex) meet op vier kernonderdelen de inzetbaarheid van medewerkers in de organisatie. Deze kernonderdelen zijn: gezondheid en vitaliteit, kennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en de werk/privébalans. Ook onderzoekt de DIX het functioneren, persoonlijk leiderschap en de bereidheid om te blijven ontwikkelen.

   

  Wat zijn de voordelen van de duurzame inzetbaarheidsindex? 

  Met de DIX kun je de duurzame inzetbaarheid van medewerkers op zowel individueel niveau als groepsniveau meten. De vragenlijst is daarmee een uitstekende start (nulmeting) voor verbetering van inzetbaarheid. Dit kan bijvoorbeeld door inzet van individuele coaching. Ook is de DIX een goed alternatief voor een PMO. Wanneer de DIX organisatie breed wordt ingezet is het een basis om goed beleid te maken op het voorkomen van verzuim. Ook is de vragenlijst inzetbaar per doelgroep in de organisatie, waardoor de arbeidsrisico’s per functiegroep goed inzichtelijk worden. Bovendien is een vergelijking met de branche mogelijk.

  Hoe kun je de duurzame inzetbaarheidindex inzetten?

  TeamWerklust mag als lid van het Nationaal Platform voor Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) de DIX aanbieden. De medewerker krijgt een uitnodiging voor het invullen van de online vragenlijst en krijgt zijn uitslagen in zijn eigen omgeving te zien op het “Johan” platform. Hier kan hij zelf kiezen welke gegevens hij deelt met de werkgever, de DIX-coach en de bedrijfsarts. Vervolgens zijn online advies en (gratis) interventies mogelijk, reflectiegesprekken en coaching. Als de DIX voor langere termijn wordt ingezet dan kunnen vervolgmetingen ingezet worden en kan de verbetering inzichtelijk worden gemaakt voor medewerker en organisatie. 

  Naar aanleiding van de DIX kan ook toegewerkt worden naar een zogenaamde “inzetbaarheidsovereenkomst” tussen werkgever en werknemer. De werkgever ontvangt bij een minimale deelname van 30 medewerkers een organisatierapport en kan daarmee beleid vormgeven op het gebied van duurzame inzetbaarheid met als doel een toekomstbestendige organisatie te worden.

   

  Hoe kun je aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

  Download de brochure duurzame inzetbaarheid en leer welke stappen je kunt zetten. 

  Voorwaarden

  7 + 5 =

  Contact

  Meer weten over de aanpak van TeamWerklust?
  Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

  7 + 13 =