Duurzame

InzetbaarheidindeX

(DIX)

De Duurzame InzetbaarheidsindeX is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst ontwikkeld door TNO en meet de inzetbaarheid van medewerkers individueel en op groepsniveau. Hiermee voorkom je verzuim en kun je sturen op een gezonde inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit.

Een persoonlijk duurzaam inzetbaarheidsplan 

Een plan om het gesprek over werkvermogen en duurzame inzetbaarheid te verplaatsen van daar waar al verzuim is naar ‘hoe voorkom je verzuim’ en ‘hoe blijf je gezond, gemotiveerd en met plezier aan het werk’. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor organisaties en medewerkers. Mensen zullen steeds langer moeten werken waardoor de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Begrippen zoals gezondheid en vitaliteit zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. 

Het doel van Gezond in je Werk is: Medewerkers bewust maken van hun eigen risico’s ten aanzien van hun werkvermogen en ze in staat te stellen persoonlijk leiderschap te tonen ten aanzien van hun situatie en werkgeluk. Hierdoor kunnen zij betere keuzes maken, beter omgaan met veranderingen in het werk en zijn ze weerbaarder wanneer het tegenzit. Dit uit zich in minder verzuim en een gezondere arbeidsmobiliteit.  Dit is samen te vatten op: eigenaarschap van werkvermogen;

   

  Werken met de Duurzame InzetbaarheidindeX? 

  De Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) meet duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen organisaties. Veel organisaties hebben behoefte aan inzicht in hoe het ervoor staat met duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Hoe gezond en gemotiveerd zijn medewerkers bijvoorbeeld? Hoe sluiten hun kennis en vaardigheden aan bij het werk? En passen medewerkers over 5 jaar nog steeds goed bij hun werk? 

  De DIX is een wetenschappelijk gevalideerd instrument ontwikkeld door TNO, dat wordt uitgezet door adviseurs op het gebied van duurzame inzetbaarheid, veelal verbonden aan het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid, via het digitale Johan portaal. TNO waarborgt hierbij de inhoudelijke kwaliteit van de DIX.

  De DIX geeft inzicht in belangrijke kernonderdelen van duurzame inzetbaarheid zoals gezondheid en energie, kennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en werk-privé balans van medewerkers. Daarnaast vraagt de DIX naar huidig en toekomstig functioneren van medewerkers, en persoonlijk leiderschap in het werken aan de eigen ontwikkeling. Tot slot worden ook belemmerende factoren bij het huidige functioneren uitgevraagd.

  Bewustwording bij de medewerker

  Medewerkers krijgen na het invullen van de DIX hun scores teruggekoppeld in hun persoonlijke dashboard, met een uitleg van hun score en adviezen op basis van hun score. Dit zorgt voor inzicht in de eigen duurzame inzetbaarheid en geeft aanknopingspunten voor verbetering. 

  Het afnemen en interpreteren van de DIX wordt gedaan door daarvoor gecertificeerde coaches. Het instrument heeft het meeste effect op de medewerker wanneer het persoonlijke rapport wordt besproken in een reflectiegesprek. Hierin krijgt de medewerker direct interventies aangeboden, zoals doorverwijzing naar bedrijfsarts, schuldhulpverlening of bedrijfsmaatschappelijk werk (de interventies worden aangepast op de providerboog van de organisatie) en gaat de medewerker aan de slag met een persoonlijk plan met acties om het huidige werkvermogen te behouden en te versterken.

  Persoonlijk DI Plan

  Na het reflectiegesprek stelt de medewerker een persoonlijk DI plan op. Het format voor het persoonlijke plan wordt aangeboden in de online omgeving en leidt de medewerker door een workflow waardoor een SMART plan ontstaat. Na het invullen van het format kan deze weer in de online omgeving geupload worden. In het tweede gesprek met de coach staat de afstemming van dit persoonlijke plan centraal: ‘Voor welk probleem is het een oplossing?’ ‘Is het echt SMART’, ‘Is er intrinsieke motivatie voor dit plan’ en ‘Welke maatregelen neemt medewerker wanneer resultaat uit blijft’. Tijdens dit gesprek wordt het plan aangepast en definitief gemaakt.  Het traject wordt afgesloten met een gesprek tussen medewerker en leidinggevenden. Beiden ontvangen tips over hoe met elkaar in gesprek te gaan over het persoonlijk DI plan en ze kunnen het gesprek voeren met behulp van een gestandaardiseerde gesprekskaart. De ingevulde gesprekskaart kan toegevoegd worden aan het personeelsdossier als frequent verzuim, preventief of jaargesprek.

  Bewustwording bij de organisatie

  De organisatie krijgt op groepsniveau bij deelname van minimaal 30 medewerkers terugkoppeling van de scores op de verschillende onderdelen van zowel de DIX-vragenlijst als de door de coaches gelabelde thema’s. Zo ziet de organisatie bijvoorbeeld welk percentage van de medewerkers in het rood scoren wat betreft hun fysieke gezondheid, of de aansluiting van hun kennis en vaardigheden op hun huidige werk. Dit geeft de werkgever inzicht in de huidige mate van duurzame inzetbaarheid in de organisatie, alsmede aanknopingspunten voor verbetering in de duurzame inzetbaarheid.

   

  Hoe kun je aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

  Download de brochure duurzame inzetbaarheid en leer welke stappen je kunt zetten. 

  Voorwaarden

  12 + 12 =

  Contact

  Meer weten over de aanpak van TeamWerklust?
  Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

  9 + 12 =